Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

 

 Dokumenty vstřícná škola

 
  
Udržitelnost
NEKLIDNÉ DÍTĚ_příručka pro rodiče
WEB_aktuality
škola_leták
> Vstřícná škola
.. projekt vstřícná škola ..

ESF

 

Projekt: Vstřícná škola

reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003

 

Projekt je zaměřen na podporu zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělání, zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělání, zvyšování informovanosti rodičů žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Cílovou skupinu tvoří žáci a pedagogové 2. stupně ze ŽS Ohrada Vsetín a ZŠ Zlín, Kvítková a rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Cílem projektu je podpora rovných příležitostí žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a vytváření pozitivního klimatu na dvou zapojených školách ze Zlínského kraje.

 

Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím:

-          Aktivit rozvíjející kompetence žáků

-          Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti specifického přístupu ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

-          Tvorby vzdělávacího programu – e-learningové opory Inkluzivní vzdělávání pro pedagogy

-          Mentoringu pro pedagogy

Vytvoření příručky Rozvíjíme své děti a workshopů pro rodiče žáků se speciálními vzd. potřebami
květen 30
Vzdělávací aktivity pro žáky i učitele
Od počátku roku 2012 do konce dubna 2012 se v rámci projektu Vstřícná škola, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 uskutečnilo 6 vzdělávacích aktivit pro žáky 6. ročníku a také 4denní seminář pro pedagogické pracovníky.
 

Vzdělávací aktivity pro žáky byly vedeny lektory: Mgr. Zonnou Bařinkovou- „Rozvoj tolerance“, Mgr. Liborem Daňhelem- „Já a lidé kolem - podobnosti, odlišnosti, hodnoty“, Mgr. Radomírem Juřičkou- „Rozvoj komunikačních kompetencí a jak komunikovat se spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, PhDr. Mgr. Ivanou Maráškovou- „Rozvoj schopnosti spolupráce“, Mgr. Marcelou Šťastnou- „ Rozvoj respektu“. Účelem těchto aktivit je rozvíjet kompetence žáků potřebné pro vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole jako základu pro inkluzivní vzdělávání.
 

Ve dnech 31.3, 1.4.,14.4. a 15.4. se konal 4denní seminář pro pedagogické pracovníky na hotelu Slunce v Uherském Hradišti. Tohoto semináře se zúčastnilo 10 vybraných pedagogů, kteří absolvovali přednášky a workshopy za účelem zvýšení kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Támata těchto přednášek a workshopů byla: „Inkluzivní vzdělávání - pojem, historie, pojetí, trendy, „Žáci se spec. vzd. potřebami - vymezení, potřeby konkrétních skupin žáků se spec. potřebami“, „Metody inkluzivního vzdělávání 1“, „Metody inkluzivního vzdělávání 2“.
leden 12
Aktivity projektu

Dne 12. 12. 2011 byly realizovány první dvě aktivity projektu. První z těchto aktivit na téma „Rozvoj tolerance vedla lektorka Mgr. Zonna Bařinková, druhou aktivitu “„Rozvoj komunikačních kompetencí a jak komunikovat se spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami“ vedl lektor Mgr. Radomír Juřička. Obou těchto aktivit se zúčastnili žáci vybraných tříd 2. stupně ZŠ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
prosinec 02
Leták
 

 Oznámení

 
Nyní nejsou aktivní žádná oznámení.