Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
> Vstřícná škola > Příspěvky > Vzdělávací aktivity pro žáky i učitele
květen 30
Vzdělávací aktivity pro žáky i učitele
Od počátku roku 2012 do konce dubna 2012 se v rámci projektu Vstřícná škola, reg. č.: CZ.1.07/1.2.08/04.0003 uskutečnilo 6 vzdělávacích aktivit pro žáky 6. ročníku a také 4denní seminář pro pedagogické pracovníky.
 

Vzdělávací aktivity pro žáky byly vedeny lektory: Mgr. Zonnou Bařinkovou- „Rozvoj tolerance“, Mgr. Liborem Daňhelem- „Já a lidé kolem - podobnosti, odlišnosti, hodnoty“, Mgr. Radomírem Juřičkou- „Rozvoj komunikačních kompetencí a jak komunikovat se spolužáky se speciálními vzdělávacími potřebami“, PhDr. Mgr. Ivanou Maráškovou- „Rozvoj schopnosti spolupráce“, Mgr. Marcelou Šťastnou- „ Rozvoj respektu“. Účelem těchto aktivit je rozvíjet kompetence žáků potřebné pro vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole jako základu pro inkluzivní vzdělávání.
 

Ve dnech 31.3, 1.4.,14.4. a 15.4. se konal 4denní seminář pro pedagogické pracovníky na hotelu Slunce v Uherském Hradišti. Tohoto semináře se zúčastnilo 10 vybraných pedagogů, kteří absolvovali přednášky a workshopy za účelem zvýšení kompetencí v oblasti inkluzivního vzdělávání. Támata těchto přednášek a workshopů byla: „Inkluzivní vzdělávání - pojem, historie, pojetí, trendy, „Žáci se spec. vzd. potřebami - vymezení, potřeby konkrétních skupin žáků se spec. potřebami“, „Metody inkluzivního vzdělávání 1“, „Metody inkluzivního vzdělávání 2“.

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.