Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

 

 Dokumenty, vyhlášky

 
  
ŘÁD ŠJ 2018 - 2019
Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 107_2005 Sb. o školním stravování
107_2005 Sb. - vyhláška o školním stravování
> Školní jídelna
.. stránky školní jídelny ..
Ceny stravného od 1. 9. 2017

Věkové skupiny strávníků určené vyhláškou č. 107/2005 Sb. :


 

 

  1. žáci    7 - 10 let         25 Kč
  2. žáci   11 - 14 let        27 Kč 
  3. žáci   15 a více let      29 Kč
  4. zaměstnanci              29 Kč
  5. cizí strávníci              70 Kč

  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. - 31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.

Cena stravného pro žáky a zaměstnance je dána cenou surovin, pro cizí strávníky je navýšena ještě o režijní náklady.

Školní jídelna zabezpečuje stravování pouze pro žáky přítomné ve škole a první den jejich nemoci.

V první den nemoci žáka si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče na základě vyplněného tiskopisu o odebrání oběda.


Vkládání hotovosti

​Úřední hodiny:

Pro strávníky ZŠ každé pondělí od 7.00 - 8.00 hodin

o velké přestávce od 9.40 - 10.00 hodin, v další dny pouze od 7.00 - 8.00 hodin

Pro cizí strávníky každé pondělí od 7.00 - 8.00 hodin

v poledne od 13.00 - 13.25 hodin, v další dny pouze od 7.00 - 8.00 hodin

Seznam alergenů
Seznam alergenů najdete ZDE​.
Informace pro cizí strávníky, informace o výdeji obědů do jídlonosičů
 
​Výdej obědů cizím strávníkům a výdej obědů do jídlonosičů je pouze v určené době, tj. mimo dobu hlavního výdeje žákům a zaměstnancům školy:
 
​od 11.20 do 11.35 hodin
od 13.00 do 13.25 hodin

Jídlo, které se vydává do jídlonosičů, je určeno k přímé spotřebě!
 
 
 
     
Číslo účtu pro bezhotovostní platbu stravného
​Číslo účtu: 182-1422367309/0800

Variabilní symbol: osobní číslo strávníka
Systém objednávek obědů
 
V systému objednávek obědů je modul "burza objednávek".
 
Své objednávky můžete realizovat  pouze do14.00 hodin předešlého dne
Po této době až do výdeje pak máte možnost svůj rezervovaný oběd nabídnout v již jmenované burze nebo naopak si ho v burze odkoupit.
 
Pokud o Vaši nabídku nikdo neprojeví zájem, oběd propadá.