Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
> Školní jídelna > Příspěvky > Ceny stravného od 1. 9. 2017
červen 28
Ceny stravného od 1. 9. 2017

Věkové skupiny strávníků určené vyhláškou č. 107/2005 Sb. :


 

 

  1. žáci    7 - 10 let         25 Kč
  2. žáci   11 - 14 let        27 Kč 
  3. žáci   15 a více let      29 Kč
  4. zaměstnanci              29 Kč
  5. cizí strávníci              70 Kč

  

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku (od 1.9. - 31.8.), ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3.

Cena stravného pro žáky a zaměstnance je dána cenou surovin, pro cizí strávníky je navýšena ještě o režijní náklady.

Školní jídelna zabezpečuje stravování pouze pro žáky přítomné ve škole a první den jejich nemoci.

V první den nemoci žáka si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče na základě vyplněného tiskopisu o odebrání oběda.


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.