Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

:

Oznámení: Elektronické přihlašování do seminářů, volitelných předmětů a na druhý cizí jazyk

Nadpis

Elektronické přihlašování do seminářů, volitelných předmětů a na druhý cizí jazyk

Obsah

Vážení rodiče,

v letošním roce jsme zavedli elektronické přihlašování do seminářů, povinně volitelných předmětů a na druhý cizí jazyk pro školní rok 2019/2020. Přihlašování bude probíhat od 7. 3. 2019 15:30 hod. do 21.3.2019 23:50 hod. prostřednictvím systému EduPage. Bližší návod pro přihlášení je v příloze.

Pro lehčí výběr uvádíme, čeho týká výuka seminářů:

Anglický jazyk

Příprava na Cambridge Exams - prohloubení a rozšíření slovní zásoby i gramatiky, procvičování jazykových dovedností směřující k jazykovým zkouškám, u mladších dětí Young Learners Exams, na 2. stupni dle jednotlivých ročníků zkoušky KET, PET, případně FCE

Konverzační hodiny - upevňování probíraného učiva hravou formou (hry, písničky, říkanky), komunikativní aktivity (dialogy, prezentace, projekty) a případné další  procvičování dle potřeb jednotlivých skupin 

Německý jazyk - 5. a 6. třída - obohacení slovní zásoby, doplnění učiva, konverzace. 

7. a 8. třída - příprava na Zertifikat Fit in Deutsch I., II.

Francouzský jazyk

Volitelné semináře slouží především k procvičení učiva. Ale v případě zájmu (a také schopností) je možné i tady připravovat na zkoušku DELF nižší úrovně, tj. A1.

Semináře normální, tj. ne volitelné, jsou v 5. ročníku a část 6. ročníku zaměřeny na procvičování a další postup. V 7., 8. a 9. ročníku se zaměřujeme na všechny čtyři části zkoušky DELF na odpovídajících úrovní, nejprve A1, od pololetí 8. ročníku A2.

Španělský jazyk - v 5., 6. třídě je to procvičování učiva, navíc mají hodně mluvení na různá témata, která se mohou i nemusí vztahovat k probranému učivu. Probíráme kulturní život, zeměpisná data španělsky mluvících zemí, děláme navíc písničky, videa. 

V 7. a 8. třídě už je to cíleně příprava na mezinárodní zkoušku DELE A1, A2-B1. Poslech, porozumění čtenému textu, psaní a mluvení.

V 9. třídě opakování učiva plus aktivity, které probrané učivo prohlubují, nové učivo jen okrajově.

Základy rýsování - v 7. ročníku doplnění a prohloubení učiva geometrie za 6. a 7. ročník, 8. a 9. třída základy technického rýsování, druhy čar, kótování, jednoduché technické výkresy. Můžu to doplnit na internet.​

 ​

Konec platnosti

22. 3. 2019

Přílohy

prihlasky_pokyn_rodice.pdf    
Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 7. 3. 2019 17:53 uživatelem Ins
Naposledy změněno 8. 3. 2019 14:10 uživatelem Ins