Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Nadpis

VĚNUJ MOBIL

Obsah


MOBIL.jpg
Naše škola se zapojuje do soutěže, kterou vyhlašuje Recyklohraní o.p.s. a ASEKOL, a. s. – sbíráme staré mobilní telefony (mohou být včetně baterií a nabíječek, ale není to podmínkou).

Do 31. 1. máte možnost odevzdat mobil k recyklaci přímo u nás ve škole (děti donesou třídním učitelkám/učitelům a pomoci nám vyhrát výlet pro nejlepší sběrače do ZOO v Jihlavě).

JAKÁ JE VAŠE KONKRÉTNÍ POMOC VRÁCENÍM STARÉHO MOBILNÍHO TELEFONU?

Odlehčíte životnímu prostředí

Třídění a recyklace mobilních telefonů a dalších druhů elektrozařízení jsou předpokladem pro uchování zdravého životního prostředí. 

Elektrické přístroje totiž často obsahují látky, které mohou kontaminovat půdu, spodní i povrchovou vodu či ovzduší.

Odesláním vašeho mobilu k recyklaci pomůžete snížit objem skleníkových plynů do ovzduší. Například při získávání mědi z vysloužilých mobilů se do ovzduší dostane o téměř 90 % méně skleníkových plynů než při její těžbě a následném zpracování, nemluvě o katastrofálních důsledcích těžby na okolí.Konec platnosti

 

Přílohy

Typ obsahu: Oznámení
Vytvořeno 9. 12. 2018 15:44 uživatelem Dana Uhrová
Naposledy změněno 9. 12. 2018 15:50 uživatelem Dana Uhrová