Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
 

 Škoská rada

 

Členové:

 Karla Vaculíková, Mgr.

karla.vaculikova@zskvitkova.cz

Tomáš Duchtík

duchtik@seznam.cz

Věra Stojarová, Mgr.

info@inspiracezlin.eu

Kateřina Francová, Bc.

katerinafrancova@zlin.eu

Hana Hráčková

hanahrackova@zlin.eu

​Daniela Kratinová, Mgr. daniela.kratinova@zskvitkova.cz

 

 

Práva a povinnosti Rady školy – Zákon č.561/2004 Sb.  – Školský zákon - § 167, § 168


(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

 Školská rada

 
  
  
  
  
Skolska_rada_zakon_561_2005_Sb.pdf
  
6. 12. 2011 16:01Bez informací o stavuTomáš Šácha
Volební řád školské rady ve statutárním městě Zlíně.pdf
  
2. 12. 2011 15:04Bez informací o stavuEva Plachá